Návrhy zahrad

Návrhy zahrad a veřejné zeleně

Kontakt

Ing. Hana Skalková
Zahradnictví, Zbiroh 338 08
mobil: 776 371 226
e-mail: h.skalkova@zahradnictvi-zbiroh.cz

Kdo jsem
Absolventka Vysoké školy zemědělské (dnes Mendelova zemědělská a lesnická univerzita) v Brně, se studiem v Lednici na Moravě – obor Zahradní a krajinářská architektura.

 

Postup práce

 • Přijedu na Vaši zahradu a probereme spolu co nejpodrobněji Vaše představy o zahradě, funkce, které zahrada plní nebo bude plnit, Vaše limity při údržbě zahrady. Déle pak možnosti, které daná plocha nabízí, co je možno od ní žádat. Plochu nafotím,případně doměřím potřebné.
 • Během smluvené doby předložím skicy návrhu v jedné nebo více variantách.
 • Na další schůzce upřesníme Vaše připomínky a moje další nápady a společně dojdeme k řešení. Někdy je k tomu třeba se sejít vícekrát.
 • Vypracuji studii řešení Vaší zahrady, případně podrobnější projekt.

Obvyklý výsledek mé práce je
Studie řešení zahrady, která obsahuje:
Navržená situace – půdorys
Osazovací plán – půdorys
Seznam rostlin k výsadbě
Poznámky k realizaci zahrady
Pokud je třeba, obsahuje studie také :
Řezy terénem
Nákresy konstrukcí a staveb
Detaily řešených povrchů
Pohledy, zákresy do fotografií

 • Na realizaci zahrady s Vámi mohu dále spolupracovat nebo doporučím odbornou realizační firmu, která dodá zahradu „na klíč“.
 • V dalších letech jsem připravena řešit další zásahy v zahradě, nové funkce…….Vaši zahradu doprovázet.

Fotogalerie

 

Oblíbená temata

 • Přírodě blízká společenstva rostlin
 • Trvalky ve velkorysých skupinách využívající bezezbytku možnosti stanoviště
 • Letničky, dvouletky, cibulnaté a hlíznaté rostliny
 • Kvetoucí luční porosty jako alternativa anglického trávníku
 • Porosty, ve kterých je stromové patro již funkční